Indien u (als burger) gaat verhuizen, dan dient u dit binnen vijf dagen na de adreswijziging aan de gemeente kenbaar te maken. Bij emigratie is deze termijn gesteld op vijf dagen voor vertrek. U dient in de volgende situaties een aangifte van verhuizing of emigratie te doen, wanneer u:
•Binnen de gemeente verhuist.
•Zich vanuit een andere gemeente in de gemeente vestigt.
•Naar het buitenland emigreert.

Voor meer informatie, zie deze pagina. Wilt u zich vestigen in Nederland? Dan geldt hiervoor een speciale procedure. Klik hier voor meer informatie over verhuizing naar Nederland.

U kunt de gemeente verzoeken om beperking van gegevensverstrekking (geheimhouding van gegevens). Kijk voor meer informatie over onder andere de voorwaarden op www.weert.nl


Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van uw aanvraag en eenmalig voor het versturen van een uitnodiging voor deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is en niet aan derden verstrekt.

Introductie

Met deze aangifte kunt u uw verhuizing binnen Nederland doorgeven bij de gemeente van uw nieuwe adres. Doet u aangifte voor een ander persoon dan heeft u in sommige gevallen een machtiging van/voor deze persoon nodig.

Starten